Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020:

– Δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, ➡️ νέα ημερομηνία : 11.9.2020
– Δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, ➡️ νέα ημερομηνία : 11.9.2020
– Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”, ➡️ νέα ημερομηνία : 11.9.2020

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιημένες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.pepba.gr/news/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83-26/

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ