Εθνικό Μητρώο Παραγωγών: Υποχρέωση εγγραφής των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση

Ο Ελληνικός Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Στο εν λόγω μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Παρακαλούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. https://www.eoan.gr/%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b1/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac/ 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ