Εθνικό Κέντρο ‘Αμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Μυτιλήνης):Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λαμπών για ασθενοφόρα οχήματα

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 315/16-11-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ007733148, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια λαμπών Η3 (12V 55W Αλογόνου) για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ τομέα Χίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Τρίτη,  1 Δεκεμβρίου 2020. 

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στην οδό Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας ΛΑΜΠΩΝ Η3 ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ TOMEA XIOY με ΑΕ 315/16-11-2020 ”.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: