Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λυχνιών για φάρους ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 116/15-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006795777 , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ