Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης  κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 76/22-04-2020 αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών  ασθενοφόρων. 

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης  Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος,  Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377  Φαξ 2251029377 (ή και ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr )  με την ένδειξη: “ Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών   για το  KHΙ-3350  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ με ΑΕ 76/22-04-2020”.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Συνημμένη η αναλυτική πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: