Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης και προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 127/25-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006817721 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΜΠΠΟΡ1Π-57Β, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την εκτύπωση και  προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377, Φαξ 2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας Φακέλων Αλληλογραφίας με ΑΕ 127/25-05-2020 ”.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: