Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ’αριθμ. 152/10-06-2020 αιτήματος προμήθειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ 2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ με ΑΕ 152/10-06-2020 ”.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: