ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΦΥΡΟΛΑΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 16-03-2012.
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1668
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4
82100 Χίος
Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57
Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία
Θυμιανά
Πληροφορίες : ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλέφωνο : 2271044351
FAX : 2271041553
e-mail : dxiosvio@otenet.gr
ΑΦΜ ΔΕΥΑΧ 090029757
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2271081314
FAX 2271081316

ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2271025678
FAX 2271025678

ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2271041224
FAX 2271026590

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΦΥΡΟΛΑΚΑ με προϋπολογισμό 53.100,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28-3-2012 και ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία της στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά (Θυμιανά). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός καταστεί άγονος θα επαναληφθεί την Δευτέρα 2-4-2012 και ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν το δικαίωμα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ αυτού του προϋπολογισμού.
Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 1.057,58 ευρώ που είναι το 2% επί του προϋπολογισμού των 52.878,97 χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ήτοι 52.878,97*2%)= 1.057,58 ευρώ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού που κοστίζουν 15,00 ευρώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά (Θυμιανά Αρμόδιος Υπάλληλος Αναστασιάδης Δημήτρης τηλέφωνο 2271044351) μέχρι τις 26-03-2012 κατόπιν αιτήσεως στην οποία να αναγράφεται τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ με συνημμένο το εργοληπτικό πτυχίο..
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ .ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή: Τεχνική Υπηρεσία
Πίνακας Ανακοινώσεων ΔΕΥΑΧ

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.