Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και σχεδίων

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων και σχεδίων, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι:

α) παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων και ασπρόμαυρων φωτοαντιγράφων Α4

β) παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων και ασπρόμαυρων φωτοαντιγράφων Α3

β) παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων και ασπρόμαυρων σχεδίων (πχ. Από σχεδιαστικό πρόγραμμα ,PDF κ.α.)

γ) σάρωση σχεδίων για τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους, στον 1ο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (κα Τσιαδή). Οι προσφορές θα πρέπει να είναι έγγραφες και σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο και θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Π.Ε. Χίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 1), με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά για αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων & σχεδίων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 22/02/2021 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: