Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών επισκευής περίφραξης και επισκευής εξωτερικών θυρών περίφραξης στο Δημόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής περίφραξης και επισκευής εξωτερικών θυρών περίφραξης στο Δημόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Δ. ΚΤΕΟ Χίου για να λάβουν οδηγίες αναφορικά με τις απαιτούμενες εργασίες και στη συνέχεια να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι και τις 15/04/2021  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δ. ΚΤΕΟ Χίου (Κοντάρι περιοχή Αεροδρομίου).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22713 52902-3.

Συνημμένη η σχετική Ανακοίνωση.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: