Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου υλικού

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της οικονομικής προσφοράς είναι την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:30 και ο τόπος κατάθεσης είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Κων Μονομάχου 35-37, 82131 Χίος).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271352410 και 2271352411 ή στο email d.metaforon@2530.syzefxis.gov.gr 

Αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.  

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: