Δ/νση Αστυνομίας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές μάρκας: HP LASER JET, TOSHIBA STUDIOS 3518A & 2508A, LEXMARK, SAMSUNG, XEROX, WINCORF NIXDORF, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου έτους 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και των νόμιμων κρατήσεων.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Πρόσκληση με τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ 2023