Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χίου: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δακοκτονίας έτους 2020

Επισυνάπτεται Διακήρυξη υπ’αριθμ. 01/2020 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, έτους 2020 στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Xίου.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: