Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου: Διακήρυξη διαγωνισμού δακοκτονίας έτους 2019

 ΘΕΜΑ: Αποστολή  Διακήρυξης 01/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δακοκτονίας έτους 2019 για την Π.Ε Χίου.  

 

Επισυνάπτεται Διακήρυξη υπ’αριθμ. 01/2019 Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων  στην Π.Ε Χίου έτους 2019, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: