Δ.Ε.Υ.Α.Χίου: Περίληψη διακήρυξης προμήθειας ορειχάλκινων ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης.

Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, στην οδό Λεωφόρος Ενώσεως (έναντι Αεροδρομίου) όπου θα διεξαχθεί και ο  διαγωνισμός  στις 04/02/2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη περίληψη διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: