Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες στο Δημόσιο ΚΤΕΟ

H Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες και εργασίες στο Δημόσιο ΚΤΕΟ:

1. Επανέλεγχο-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση πυροσβεστήρων,

2. Μυοκτονία – απεντόμωση των κτιριακών εγκαταστάσεων,

3. Αποψίλωση χαμηλής βλάστησης, χαμηλών κλαδιών και καθαρισμό στον περιβάλλοντα χώρο.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μία πρόσκληση ξεχωριστά στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ