Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αγορά υγειονομικού υλικού (στολές προστασίας ολόσωμες μιας χρήσης, γυαλιά προστασίας, θερμόμετρα υπερύθρων, βακτηριοκτόνα-ιοκτόνα 5 λίτρων, σακούλες δειγματοληψίας, ταινίες συσκευασίας) σε μία παραγγελία. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν την προσφορά τους, έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020.

(Πληροφορίες Αμέντας Ισίδωρος τηλ:2271353203)

 

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: