Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Ροδοκανάκη στα πλαίσια τοποθέτησης εορταστικού διακόσμου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια τοποθέτησης του εορταστικού διακόσμου, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας την Δευτέρα 18/12/2023, Τρίτη 19/12/2023 και Τετάρτη 20/12/2023 κατά τις ώρες 14:00 εως 17:00 στις παρακάτω οδούς:

• Οδός Ελ.Βενιζέλου
• Οδός Ροδοκανάκη

Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε μικρότερο διάστημα, η οδός θα δοθεί πιο σύντομα σε κυκλοφορία.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση:

Κλείσιμο Οδού Βενιζέλου Ροδοκανάκη Εορταστικός Στολισμός