ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, η 96 ΑΔΤΕ διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή άρτου για την κάλυψη των αναγκών της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου στις 22 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ Τ/χης Ιωάννης Ιωάννου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-84242.

 

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ