ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η 96 ΑΔΤΕ διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή Ειδών ζαχαροπλαστικής και Αρτοσκευασμάτων για την κάλυψη των αναγκών της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου στις 17 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ Τ/χης Ιωάννης Ιωάννου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-84242.

 

 

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ