ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, «για την προμήθεια βιβλίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης ΤΔΕ και ΤΝΕΥ».

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 7/9/2010 και ώρα 11.00.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2271035021, φαξ 2271035099, από την αρμόδια υπάλληλο κα Κυριακή Σαλιάρη, στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8, 82100 Χίος.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ