ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, για ένα έτος, στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, Μιχάλων 8.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 5/2/2010 και ώρα 12.00 π.μ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 22710-35021 από την αρμόδια υπάλληλο κα Κυριακή Σαλιάρη στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8, 82100 Χίος.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ