ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Χίο, έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 19-11-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα έγγραφα του διαγωνισμού από την έδρα της αναθέτουσας αρχής στην οδό Μιχ. Λιβανού 66 και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου στην οδό Νεωρείων 2.

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ