ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων ειδών κρεοπωλείου στο Νοσοκομείο.

Συνολικός Προϋπολογισμός 92.910 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 7381/2-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. Τηλ.22713-50106 και φαξ 22713-50241.

 

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ