ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι την 15η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου, ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή κρέατος για την κάλυψη αναγκών της 96 ΑΔΤΕ.


Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ. Πληροφορίες στο τηλ. 22710-84214 (Τ/χης Ιωάννης Ιωάννου)

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ