ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίου Μηνά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση 54 ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο Δημαρχείο Αγίου Μηνά.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το αρμόδιο γραφείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Αρμόδιος κ. Ι. Δεληγιάννης, τηλ. 2271351400-4.