ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ “ΟΜΗΡΟΣ”

Σας ενημερώνουμε οτι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σε βάρος του εκπτώτου, για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης καλλυντικών ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" με διάρκεια μίσθωσης έως 26-4-2011.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" στις 13-12-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.30 έως 12.00 π.μ.

 Πληροφορίες και όροι τησ Διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" καθημερινά απο 8.00 έως 14.00 και στο τηλέφωνο 22710-81402-411.

Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ “ΟΜΗΡΟΣ”