Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ν. Χίου: Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr  αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.

Συνημμένη, μπορείτε να βρείτε τη σχετική Περίληψη Διακήρυξης.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: