ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Δ.Χίου με θέμα:

“Υπηρεσίες συστηματικής μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης  των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.”

Πληροφορίες : κα Πουλερέ Σοφία , τηλ 2271080459

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ