ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝ/ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι η ΑΕΝ/ Οινουσσών, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση κυλικείου της σχολής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της σχολής στις 31/8/2009, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10.00.

Η διάρκεια της μίσθωσης του κυλικείου θα είναι τρία έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην ΑΕΝ/Οινουσσών στο τηλέφωνο 22710-55209  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Πηγή: ΑΕΝ/ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ