ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ

Η ΑΕΝ/ΧΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο τη συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη πλειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου της.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 απο την αρμόδια επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22710-44431

Πηγή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ