ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, διακηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου για τρία (3) χρόνια.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου στις 5-10-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα απο 11.30 έως 12.00 π.μ.

 Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ"καθημερινά από 8.00 έως 14.00 π.μ. και στο τηλέφωνο 22710-81402 έως 22710-81411.

Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ