ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκηρύσσει 5ο Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" για τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" στις 23 Ιουλίου 2009 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30-12.00 π.μ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και αντίγραφα της διακήρυξης θα παρέχονται απο τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" καθημερινά απο 8.00 έως 13.30 τηλέφωνα 22710-81411 -02

Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ