ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι η ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη τροφοδότη της σχολής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της σχολής στις 9/9/2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11.00 μέχρι 12.00, κατά το σύστημα κλειστών προσφορών.

Η παροχή τροφοδοσίας αρχίζει από 1-10-2009 για ενενήντα (90) περίπου σπουδαστές και από 16-2-2010 για ενενήντα (90) πάλι περίπου σπουδαστές.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ στο τηλέφωνο 22710-55213 ή στο Επιμελητήριο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331.

Πηγή: ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ