ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι η ΑΕΝ/ Μηχανικών Χίου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη τροφοδότη της σχολής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της σχολής στις 19/8/2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11.00 μέχρι 12.00, κατά το σύστημα κλειστών προσφορών.

Η παροχή τροφοδοσίας αρχίζει από 1/10/2009 για εξήντα (60) περίπου σπουδαστές και από 16-2-2010 για εξήντα (60) πάλι περίπου σπουδαστές.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ στο τηλέφωνο 22710-44431 ή στο Επιμελητήριο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331.

Πηγή: ΑΕΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ