ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ- ΕΡΓΟ ΟΠΣ 292674

Επιμελητήριο Χίου

Χίος 2/11/2010

Αρ. Πρωτ.2131

 

Το Επιμελητήριο Χίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Ψηφιακές Δράσεις Επιμελητηρίου Χίου για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Νομού Χίου».
Το έργο αποβλέπει στην υλοποίηση των δράσεων:
• Δράση 1: Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Χίου για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των τοπικών ΜΜΕ και την στήριξη της Εξωστρέφειας-Επιχειρηματική Διεθνοποίηση
• Δράση 2: Δράσεις προώθησης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Νομό Χίου
Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 292674) είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 503.246,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 409.143,10 €).

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 02/11/2010 έως 17/11/2010.
Χρονική διάρκεια έργου: 16 μήνες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΤΔ: κ. Μιχάλης Κουτσουράδης, epimelit@otenet.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΥΔ: κ. Βαγγέλης Δημόπουλος, edimop@infosoc.gr

Παρατηρήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο email: epimelit@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον διαδικτυακό τόπο του φορέα http://www.chioschamber.gr