ΔΕΥΑΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

20231121 7127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.