ΔΕΥΑΧ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια χημικών ύδρευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών είναι η Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.

 

Συνημμένη η περίληψη διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: