ΔΕΥΑΧ: Περιλήψεις Διακηρύξεων

Επισυνάπτονται  δύο (2) Περιλήψεις Διακηρύξεων με τίτλους  «Καθαρισμό  Δεξαμενών και Πηγών Έτους 2018» και «Καθαρισμό σχαρών έτους 2018»

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ