ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, έλαβε την παρακάτω ομόφωνη απόφαση σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση του νησιού από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά.
• Να κηρυχθεί ολόκληρο το νησί της Χίου ως πυρόπληκτη περιοχή.
• Άμεση αποζημίωση των πληγέντων χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και χορήγηση ενισχύσεων σε αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους για την αποκατάσταση και διατήρηση των εκμεταλλεύσεών τους.
• Καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν στους φυσικούς και πλουτοπαραγωγικούς πόρους του νησιού, αλλά και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τους στην γενικότερη οικονομία του νησιού.
• Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης της οικονομίας του νησιού, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
• Ένταξη των επιχειρήσεων της Χίου σε ειδικό καθεστώς αυξημένων κινήτρων όσον αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο.
• Παροχή διευκολύνσεων στους κατοίκους (επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα) του νησιού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, όπως: περίοδος χάριτος σε δάνεια (αγροτικά, στεγαστικά & επιχειρηματικά), αναστολή πληρωμών ή επιμήκυνση σε περισσότερες δόσεις της αποπληρωμής φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, κ.λ.π.
• Άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.
• Συγκρότηση ολιγομελούς κλιμακίου εκπροσώπων τοπικών φορέων, για να επισκεφθούν τους πυρόπληκτους νομούς της Πελοποννήσου και να ενημερωθούν σχετικά με καλές πρακτικές αντιμετώπισης των καταστροφών από τις πρόσφατες φωτιές στην περιοχή.
• Αναζήτηση τυχόν ευθυνών για λάθη και παραλείψεις που μεγέθυναν την έκταση της καταστροφής.
• Ενίσχυση του αγώνα αποκατάστασης των ζημιών από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και αποστολή πρόσκλησης στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Κ. Μίχαλο, να επισκεφθεί τη Χίο.
Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ