ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ,

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων

του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Οικ.: 12505/2807/7.9.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίου Σωκράτη Ξυνίδη, εντάχθηκαν, στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ, 359 επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με προϋπολογισμό 44.769.286,59. Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

 

·           Περιφέρεια Αττικής, 353 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 44.167.924,15 €

·           Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 265.326,00 €

·           Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 4 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 336.036,44 €

 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και ότι η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται από 40% έως και 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης, που συνολικά μεταφράζεται στο ποσό των 20.377.856,43€

 

Η ένταξη των προτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων ένταξης όλων των επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση τους, από το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

Στο δικτυακό μας χώρο (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τις περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ προς πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ