ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ,
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων
του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: Οικ.:8474/705/13-7-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίου Σωκράτη Ξυνίδη, εντάχθηκαν, στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ, 624 επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», με προϋπολογισμό 149.741.492,38 €. Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

• Περιφέρεια Αττικής, 550 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 136.066.396,35 €
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 32 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 6.223.404,88 €
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 42 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 7.451.691,15 €

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και ότι η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται από 25% έως και 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης, που συνολικά μεταφράζεται στο ποσό των 57.171.273,06 €.

Η ένταξη των προτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων ένταξης όλων των επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση τους, από το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

Στο δικτυακό μας χώρο (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τις περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ προς πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ