ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ,Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεωντου Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθμόν, Φ/Β.20/1/οικ.4746/473-2/5/2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίου Σωκράτη Ξυνίδη, εντάχθηκαν, στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ, 10 επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010», με προϋπολογισμό 1.311.582,06 €. Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια έχει ως εξής: ·           Περιφέρεια Αττικής, 9 επιχειρήσεις με συνολικό Π/Υ: 1.254.702,06 €·           Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 1 επιχείρηση με συνολικό Π/Υ: 56.880 € Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και ότι η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται στο 35% για την περιοχή της Αττικής και 45% για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, που μεταφράζεται σε 464.741,72 € συνολικά. Η ένταξη των προτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων ένταξης όλων των επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση τους, από το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Στο δικτυακό μας χώρο (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.    

   Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό  Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).   

 

Από την ΕΛΑΝΕΤ

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ