Δελτίο Τύπου Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Μεταφορικό Ισοδύναμο _ Επέκταση εφαρμογής του Μ.Ι. Καυσίμων

“Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο», όπως έχουν τεθεί με τους ν.4770/2021 και ν.4832/2021. Σταθερό μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της νησιωτικότητας, της μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και συνοχή του πληθυσμού στα νησιά, αποτελεί η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Σε συνέχεια των ενεργειών για τον εξορθολογισμό του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και την αναβάθμισή του, ανακοινώνεται η εφαρμογή, στο σκέλος των καυσίμων, πλέον και στα ακόλουθα νησιά: Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γαύδο, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάλυμνο, Κίναρο, Λέβιθα, Λήμνο, Μαθράκι, Μαράθι, Οθωνοί, Οινούσσες, Τέλενδο και Ψέριμο. Η έναρξη της εφαρμογής αυτής εκκινεί στις 07/12/2022 όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 5657/07/11/2022.”

Στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης της συμμετοχής τους στο Μ.Ι Καυσίμων.

Συνημμένο, επίσης μπορείτε να βρείτε το σχετικό ΦΕΚ.

Δελτίο Τύπου – Επέκταση εφαρμογής ΜΙ Καυσίμων

ΦΕΚ 5657/7.11.2022