Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σιδηρών υλικών 2021

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σιδηρών υλικών 2021» για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους με αίτηση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Οινοπίωνος 1, Χίος στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Νο 5), μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση προσφοράς, το έντυπο προσφοράς, το παράρτημα και η σχετική μελέτη.

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ