Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3)

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εντύπων & υλικών μηχανογράφησης (φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3)» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου στην οδό Δημοκρατίας 2 στη Χίο, μέχρι και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

Συνημμένα μπορείτε αν βρείτε 1) την τεχνική έκθεση 2) τη σχετική αναλυτική πρόσκληση 3) την ΥΔ για τους ασφαλιστικούς φορείς 4) την ΥΔ για το ποινικό μητρώο 5) την ΥΔ για τα προσωπικά δεδομένα 6) την ΥΔ για την αποδοχή των όρων της τεχνικής περιγραφής 7) το φύλλο συμμόρφωσης για χαρτί Α3 και 8) το φύλλο συμμόρφωσης για χαρτί Α4.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ