Δήμος Χίου: Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Ασφάλισης οχημάτων & μηχανημάτων»

  Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, 1ος Όροφος την 25η Μαΐου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30πμ ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται σχετικό αρχείο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: