Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση και αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Χ “Σκυλίτσειο”

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση και την αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Γ.Ν.Χ “Σκυλίτσειο”, στο γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου την Τρίτη 29/12/2020 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Χ μέχρι και τη Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες κ. Κωνσταντίνου τηλ. 22713 50222.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: