Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Πολυμηχανημάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14-3-19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αναλυτική διακήρυξη βρίσκεται στο site του Νοσοκομείου www.xioshosp.gr.

 

                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                  ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

                                           

 

 

 

Υ.Γ.  Επισυνάπτεται το έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ