Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Δημοσίευση επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης

 

Στις 17-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ προϋπολογισμού 15.662,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ